ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

114/1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 86100

โทรศัพท์ : 0-7765-0073 โทรสาร : 0-7765-0073

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06860117@dla.go.th

Google Map
เดินทางไปอบต. ถ้ำสิงห์