หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายสานิตย์ จาตุรัตน์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

  โทร.081-956-5363

 • -ว่าง-

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

  โทร. -

 • -ว่าง-

  หัวหน้าสำนักปลัด

  โทร. -

 • นางกุศล ข่าวสง่า

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร. 081-538-0979

 • -ว่างๆ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร. -