ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จ.ชุมพร และร่วมเดินขบวนฯ ไปยัง ศาลหลักเมืองชุมพร ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30 น.

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จ.ชุมพร และร่วมเดินขบวนฯ ไปยัง ศาลหลักเมืองชุมพร ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30 น.

0

14 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเอื้องฟ้า นวลมี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 
ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 14.30 น.
ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 บ้าน จปร. ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จ.ชุมพร

นายกเอื้องฟ้า นวลมี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 14.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 บ้าน จปร. ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จ.ชุมพร

2

10 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วัดถ้ำสิงห์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ และโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรม "ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ตำบลถ้ำสิงห์" ตามโครงการหมู่บ้านศิล 5 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วัดถ้ำสิงห์ ตำบลถ้ำสิงห์ วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.

วัดถ้ำสิงห์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ และโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรม "ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ตำบลถ้ำสิงห์" ตามโครงการหมู่บ้านศิล 5 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วัดถ้ำสิงห์ ตำบลถ้ำสิงห์ วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.

8

5 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเอื้องฟ้า นวลมี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบต.ถ้ำสิงห์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

นายกเอื้องฟ้า นวลมี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบต.ถ้ำสิงห์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

11

3 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเอื้องฟ้า นวลมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานทุกท่าน ร่วมกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 โครงการ วัดประชา รัฐ สร้างสุข ระยะที่ 2 ณ วัดถ้ำสิงห์ โดยร่วมกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด (Big Cleaning Day) และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.2567  ดังนี้
 - กิจกรรม Big Cleaning เวลา 09.30 น.
 - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ เวลา 14.00 น.

นายกเอื้องฟ้า นวลมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานทุกท่าน ร่วมกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 โครงการ วัดประชา รัฐ สร้างสุข ระยะที่ 2 ณ วัดถ้ำสิงห์ โดยร่วมกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด (Big Cleaning Day) และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.2567 ดังนี้ - กิจกรรม Big Cleaning เวลา 09.30 น. - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ เวลา 14.00 น.

8

31 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เลขาชวน สว่างรุ่ง,ส.อบต.นายสะอาด มหาฬาร์ ต้อนรับคณะกอ.รมน.ลงพื้นที่ติดโซลาเซล บ้าน นางทรวง นิราสโศก หมู่ที่ 5 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร

เลขาชวน สว่างรุ่ง,ส.อบต.นายสะอาด มหาฬาร์ ต้อนรับคณะกอ.รมน.ลงพื้นที่ติดโซลาเซล บ้าน นางทรวง นิราสโศก หมู่ที่ 5 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร

8

31 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเอื้องฟ้า นวลมี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลร่วมพิธีส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ณ ห้องประชุม อบต.ถ้ำสิงห์

นายกเอื้องฟ้า นวลมี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลร่วมพิธีส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ณ ห้องประชุม อบต.ถ้ำสิงห์

12

29 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการประเพณี สรงน้ำพระธาตุ ก่อพระเจดีย์ทราย ชุมชนบวรถ้ำสิงห์ ประจำปี พ.ศ.2567

โครงการประเพณี สรงน้ำพระธาตุ ก่อพระเจดีย์ทราย ชุมชนบวรถ้ำสิงห์ ประจำปี พ.ศ.2567

40

23 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 2 เมษายน 2567 นายก เอื้องฟ้า นวลมี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดถ้ำสิงห์

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายก เอื้องฟ้า นวลมี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดถ้ำสิงห์

43

2 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ส่งนักกีฬาฟุตบอลชาย ประเภทผู้นำ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬาตำบลวิสัยเหนือ 
การแข่งขัน กีฬาฟุตบอล 
วันที่ 23 มีนาคม 2567 ณ สนามโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ
อบต.ถ้ำสิงห์ VS อบต.ตากแดด ประเภทผู้นำ
 ผลการแข่งขัน จบเกมส์ อบต.ถ้ำสิงห์ เสมอ อบต.ตากแดด 2 : 2 ประตู
ยิงลูกโทษ อบต.ถ้ำสิงห์ ชนะ อบต.ตากแดด 3:2 ประตู
รอบชิงชนะเลิศ อบต.ถ้ำสิงห์  ได้ลำดับที่1

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ส่งนักกีฬาฟุตบอลชาย ประเภทผู้นำ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬาตำบลวิสัยเหนือ การแข่งขัน กีฬาฟุตบอล วันที่ 23 มีนาคม 2567 ณ สนามโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ อบต.ถ้ำสิงห์ VS อบต.ตากแดด ประเภทผู้นำ ผลการแข่งขัน จบเกมส์ อบต.ถ้ำสิงห์ เสมอ อบต.ตากแดด 2 : 2 ประตู ยิงลูกโทษ อบต.ถ้ำสิงห์ ชนะ อบต.ตากแดด 3:2 ประตู รอบชิงชนะเลิศ อบต.ถ้ำสิงห์ ได้ลำดับที่1

45

23 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ส่งนักกีฬาฟุตบอลชาย ประเภทผู้นำ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬาตำบลวิสัยเหนือ 
การแข่งขัน กีฬาฟุตบอล 
วันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ สนามโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ
อบต.ถ้ำสิงห์ VS อบต.วิสัยใต้ ประเภทผู้นำ
 ผลการแข่งขัน จบเกมส์ อบต.ถ้ำสิงห์ ชนะ อบต.วิสัยใต้ 2 : 1 ประตู
ขอเชิญทุกท่านร่วมชม ร่วมเชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬาฟุตบอลชาย ประเภทผู้นำ ในรอบชิงชนะเลิศ
อบต.ถ้ำสิงห์  พบกับ อบต.ตากแดด ณ สนามโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567  เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ส่งนักกีฬาฟุตบอลชาย ประเภทผู้นำ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬาตำบลวิสัยเหนือ การแข่งขัน กีฬาฟุตบอล วันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ สนามโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ อบต.ถ้ำสิงห์ VS อบต.วิสัยใต้ ประเภทผู้นำ ผลการแข่งขัน จบเกมส์ อบต.ถ้ำสิงห์ ชนะ อบต.วิสัยใต้ 2 : 1 ประตู ขอเชิญทุกท่านร่วมชม ร่วมเชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬาฟุตบอลชาย ประเภทผู้นำ ในรอบชิงชนะเลิศ อบต.ถ้ำสิงห์ พบกับ อบต.ตากแดด ณ สนามโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

43

22 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 20 มีนาคม 2567 คณะทำงานบริหารจัดการธนาคารขยะ ตำบลถ้ำสิงห์ ลงพื้นที่รับซื้อขยะ ณ วัดถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 1 ภายใต้นโยบาย 1 ตำบล 1 ธนาคารขยะของกระทรวงมหาดไทย # อบต.ถ้ำสิงห์ ร่วมกับ วัดถ้ำสิงห์ รพ.สต.ถ้ำสิงห์ รร.ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่                                  # ขยะไม่มี มีแต่ทรัพยากร

วันที่ 20 มีนาคม 2567 คณะทำงานบริหารจัดการธนาคารขยะ ตำบลถ้ำสิงห์ ลงพื้นที่รับซื้อขยะ ณ วัดถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 1 ภายใต้นโยบาย 1 ตำบล 1 ธนาคารขยะของกระทรวงมหาดไทย # อบต.ถ้ำสิงห์ ร่วมกับ วัดถ้ำสิงห์ รพ.สต.ถ้ำสิงห์ รร.ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ # ขยะไม่มี มีแต่ทรัพยากร

48

20 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลถ้ำสิงห์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2567

โครงการแข่งขันกีฬาตำบลถ้ำสิงห์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2567

47

20 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันนี้ 19 มีนาคม 2567 คณะทำงานบริหารจัดการธนาคารขยะ ตำบลถ้ำสิงห์ ลงพื้นที่รับซื้อขยะ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ภายใต้นโยบาย 1 ตำบล 1 ธนาคารขยะของกระทรวงมหาดไทย           # อบต.ถ้ำสิงหื ร่วมกับ วัดถ้ำสิงห์ รพ.สต.ถ้ำสิงห์ รร.ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่                                  # ขยะไม่มี มีแต่ทรัพยากร

วันนี้ 19 มีนาคม 2567 คณะทำงานบริหารจัดการธนาคารขยะ ตำบลถ้ำสิงห์ ลงพื้นที่รับซื้อขยะ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ภายใต้นโยบาย 1 ตำบล 1 ธนาคารขยะของกระทรวงมหาดไทย # อบต.ถ้ำสิงหื ร่วมกับ วัดถ้ำสิงห์ รพ.สต.ถ้ำสิงห์ รร.ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ # ขยะไม่มี มีแต่ทรัพยากร

44

19 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ลงทะเบียนสมัครธนาคารขยะชุมชนบวรถ้ำสิงห์

ลงทะเบียนสมัครธนาคารขยะชุมชนบวรถ้ำสิงห์

53

4 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พระมหาฉัตรชัย ปญญาวฒโน พร้อมด้วยนายกเอื้องฟ้า นวลมี คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผอ.รร.ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ รพสต.ตำบลถ้ำสิงห์ ร่วมประชุมธนาคารขยะชุมชนบวรถ้ำสิงห์

พระมหาฉัตรชัย ปญญาวฒโน พร้อมด้วยนายกเอื้องฟ้า นวลมี คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผอ.รร.ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ รพสต.ตำบลถ้ำสิงห์ ร่วมประชุมธนาคารขยะชุมชนบวรถ้ำสิงห์

44

4 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเอื้องฟ้า นวลมี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เข้าร่วมศึกษาดูงานการจัดการธนาคารขยะ ณ เทศบาลตำบลนาชะอัง

นายกเอื้องฟ้า นวลมี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เข้าร่วมศึกษาดูงานการจัดการธนาคารขยะ ณ เทศบาลตำบลนาชะอัง

50

1 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเอื้องฟ้า นวลมี พร้อมคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมโครงการวันลอยกระทงตำบลถ้ำสิงห์

นายกเอื้องฟ้า นวลมี พร้อมคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมโครงการวันลอยกระทงตำบลถ้ำสิงห์

363

7 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
........โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ ประจำปี 2567......

........โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ ประจำปี 2567......

361

7 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
....กิจกรรมงานเทริดพระเกียรติองคค์กรมหลวงชุมพรเขตร์อุดมศักดิ์...

....กิจกรรมงานเทริดพระเกียรติองคค์กรมหลวงชุมพรเขตร์อุดมศักดิ์...

361

7 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...